O SANSA PENTRU FIECARE  – Integrarea durabila a tinerilor NEETs prin masuri de educație de a doua șansă

POCU/885/2/5/147040

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs

Perioada de implementare 17 Iunie 2021 – 16 Decembrie 2023

Valoarea proiectului:  4,869,138.85 lei, din care:

  • FSE: 4,061,399.50 lei

  • BN: 716,717.52 lei

  • Cofinanțare: 91,021.83 lei

Facilitarea accesului la educatie pentru 415 tineri NEETs someri din regiunea Nord Est (inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur mediul educational

Regiunea Nord-Est,

județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

Vezi care sunt criteriile de selecție a grupului țintă.