1. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii adresate tinerilor NEETs someri care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, precum si a serviciilor de consiliere si educatie parentala pentru parintii/ tutorii/ apartinatorii acestora
  2. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea programelor de tip „A doua sansa” pentru invatamantul primar si pentru invatamantul secundar inferior adresate tinerilor NEETs someri care se reintorc in sistemul de educatie si formare profesionala initiala
  3. Actiuni de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare la nivelul comunitatii Regiunii Nord Est (judetele Iasi, Suceava, Bacau, Neamt, Botosani, Vaslui)
  4. Masuri de sprijin financiar pentru stimularea participarii si mentinerii tinerilor NEETs someri in cadrul activitatilor proiectului
  5. Identificarea, recrutarea si monitorizarea grupului tinta beneficiar al masurilor de educatie de tip „A doua sansa”, precum si al actiunilor de suport complementar furnizate la nivelul Regiunii Nord Est (judetele Iasi, Suceava, Bacau, Neamt, Botosani, Vaslui)
  6. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, coordonare, gestiune, monitorizare, control si evaluare)
  7. Asigurarea suportului pentru functionarea de ansamblu a proiectului (decontarea cheltuielilor indirecte); masuri de informare si publicitate privind obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului