415 tineri

cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani, care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație si care sunt înregistrați in sistemul public de ocupare la AJOFM/ANOFM.

Regiunea Nord-Est,

județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

Criteriile minime de selecție a grupului țintă

  • să aibă vârsta între 16 – 29 ani
  • să fie înscriși in sistemul public de ocupare la AJOFM/ANOFM;
  • să nu fi fost înscriși în sistemul de educație sau să fi părăsit prematur sistemul de educație fără a îl absolvi;
  • să aibă disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării.

Beneficii pentru grupul țintă

  • kiturilor educative (caiete, instrumente de scris, manuale/materiale de invatare specifice)
  • servicii de consiliere si orientare a carierei
  • subvenție de 900 lei la absolvirea programului A DOUA ȘANSĂ
  • certificat de absolvire a învățământului obligatoriu urmat
  • certificat de calificare de nivel 2, pentru absolventii de învățământ secundar inferior și de stagiu de practică