Indicatori de rezultat

  • 275 de Tineri NEETs someri care au finalizat un program de a doua sansa;
  • 22 de Tineri NEETs someri care obțin o calificare urmare a sprijinului acordat;

Indicatori de realizare

  • 415 Tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, beneficiaza de masuri de reîntoarcere în educatie în programe de tip a doua sansa, din care:
    • 120 Tineri NEETs someri din zona rurala cu vârsta între 16 – 29 ani, beneficiaza de masuri de reîntoarcere în educatie în programe de tip a doua sansa
    • 100 Tineri NEETs someri Roma cu vârsta între 16 – 29 ani, beneficiaza de masuri de reîntoarcere în educatie în programe de tip a doua sansa