OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Facilitarea accesului la educatie pentru 415 tineri NEETs someri din regiunea Nord Est (inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur mediul educational, respectiv cresterea numarului de persoane reintegrate in sistemul de educatie si formare participante la programe de tip „A doua sansa” si formare profesionala initiala, cu accent pe scaderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic si accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor si ale unei scoli incluzive, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare educationala si perfectionare profesionala sustenabila, precum si a gradului de integrare durabila si adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economica actuala a regiunii Nord Est. 

 

SCOPUL PROIECTULUI

Cresterea abilitatii a 415 tineri NEETs someri, cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care au parasit timpuriu scoala sau care nu au absolvit invatamantul obligatoriu de a-si alege si adapta traseul profesional la capacitatile si nevoile proprii:

  • cresterea ratei de reintegrare si participare la programe de tip „A doua sansa” pentru invatamantul primar si secundar inferior, inclusiv pregatire profesionala, pentru 415 tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur sistemul de educatie

  • desfasurarea unor campanii si evenimente de promovare personalizate privind facilitatile si beneficiile participarii la programul „A doua sansa” si a altor masuri complementare

  • promovarea invatarii deschise ca solutie pentru integrarea socio-educationala a tinerilor NEETs someri, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur sistemul de educatie, prin implementarea unui program ADS-SUPORT