Programul „A doua sansă” pentru învățământul primar

 • Cerere de înscriere
 • Certificatul de naştere în copie şi în original; în cazul inexistenţei documentelor de naştere, o adeverinţă eliberată de autorităţile locale;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie şi în original;
 • Actul de identitate, în copie şi în original;
 • Foaie matricolă sau adeverinţe care să ateste parcurgerea anumitor clase;
 • Fişa medicală; în cazul inexistenţei documentului, fişa va fi alcătuită ulterior înscrierii;
 • Adeverinţă de serviciu, dacă este cazul;
 • În cazul în care nu sunt înscriși in sistemul public de ocupare la AJOFM/ANOFM, pentru încriere se depune un dosar conținând: actul de identitate, actele de studii si de calificare, adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale, adeverinta eliberata de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri.

Programul „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior

 • Cerere de înscriere, în care se completează şi opţiunile pentru calificările profesionale aprobate conform legislaţiei în vigoare, şi opţiunea pentru studierea programului în limba maternă, dacă este cazul;
 • Certificatul de naştere în copie şi în original; în cazul inexistenţei documentelor de naştere, o adeverinţă eliberată de autorităţile locale;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie şi în original;
 • Actul de identitate, în copie şi în original;
 • Fişa medicală; în cazul inexistenţei documentului, fişa va fi alcătuită ulterior înscrierii;
 • Adeverinţă de serviciu, dacă este cazul;
 • Acte doveditoare privind absolvirea învăţământului primar şi/sau a claselor de gimnaziu parcurse (foaie matricolă pentru clasele V, VI sau VII);
 • În cazul în care nu sunt înscriși in sistemul public de ocupare la AJOFM/ANOFM, pentru încriere se depune un dosar conținând: actul de identitate, actele de studii si de calificare, adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale, adeverinta eliberata de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri.